W Dungeon Forge bohaterowie posiadają do swojej dyspozycji potężne karty mocy, dzięki którym mogą wpływać na otaczającą ich rzeczywistość. Kartami mocy można usuwać lub uzupełniać żetony podziemi, wpływać na spotkania lub powodzenie starcia własnego lub innych bohaterów.

Rodzaje kart mocy – czary i modlitwy

Karty mocy są podzielone na dwie grupy – czary i modlitwy. Każdy z bohaterów, w zależności od swojej profesji, ma do swojej dyspozycji tylko jedną grupę. Modlitwy mają bardziej uniwersalny charakter, częściej też umożliwiają zagrywanie kart na innych bohaterów. Czary zawierają potężniejsze moce skoncentrowane częściej na wsparciu tego, który ich używa.

Zagrywanie kart mocy

Karty mocy można zagrywać w różnych momentach tury w zależności od jej rodzaju.

Zarówno modlitwy jak i czary są podzielone na 4 rodzaje:

Moce starcia: Te karty zagrywa się przed starciem bohatera. Inni bohaterowie również mogą zagrywać te karty na bohatera wykonującego test. Cześć tych kart można zagrywać tylko przed starciem siły, inne tylko przed starciem zręczności, część może być zagrywanych w obu rodzajach starć.  

Moce skupienia: Te karty mają zróżnicowane efekty. Zagrywa się je w na końcu fazy medytacji.

Zauroczenia: Te karty również zagrywa się na końcu fazy medytacji, z tą różnicą, że mogą być dołączone albo do bohatera, który właśnie wykonuję turę i wtedy mają działanie natychmiastowe, albo mogą być dołączone do innego bohatera i wtedy bohatera uznaje się za zauroczonego. W takim wypadku karta zauroczenia działa w najbliższej turze bohatera, który został zauroczony.

Przykładowe karty mocy (modlitwy):

Reakcje: Karty o natychmiastowym działaniu, które można zagrywać w dowolnym momencie.