Karty spotkań zawierają wszystko to, co w podziemiach jest przypadkowe

i nieznane. Często zakończenie ruchu gracza wiąże się z koniecznością wylosowania i rozpatrzenia jednej karty spotkania.

Karty spotkań mogą zawierać efekty jednorazowe lub mogą zostawać na planszy reprezentując unikalne miejsca, zdania lub istoty.

Karty spotkań mogą wchodzić w różnego rodzaju interakcje z żetonami – mogą zwiększać lub zmniejszać ilość żetonów, mogą nakazywać ich obrócenie lub przesunięcie.

Karty spotkań mogą wreszcie zawierać unikalne zadania do wykonania, za które czeka naprawdę cenna nagroda.

Karty spotkań posiadają kilka dedykowanych ikon, zawierających standardowe instrukcje do wykonania.

Przykładowe karty spotkań: