„Dungeon Forge to wielka przygoda w podziemiach.

To eksploracja tajemniczych lokacji, zdobywanie potężnych artefaktów i walka z groźnymi potworami. To wielki wyścig i rywalizacja między bohaterami w zdobywaniu potęgi i chwały, gdzie skuteczność w wykonywaniu zadań decyduje o zwycięstwie.”

Bohaterowie z różnych krain przybywają do Pragradu, miasta które kryje pod sobą liczne tajemnice.

Pod miastem kryją się rozległe korytarze Krainy Cienia, które niegdyś tętniły życiem, a teraz przepełnione są siłami zła. W tych podziemiach toczy się znacząca część rozgrywki. Od czasu do czasu bohaterowie wracają jednak do miasta, gdzie mogą uzupełnić zapasy i odpocząć.

Ruch po planszy jest swobodny. Rzut kostką lub karta wiedzy wyznaczają ilość dostępnych punktów ruchu z przedziału od 3 do 7. Bohater może wykorzystać dowolną ilość punktów ruchu, a nawet zostać w tej samej lokacji i eksplorować dalsze niebezpieczeństwa.

Wszystko to co na swojej drodze spotykają bohaterowie w podziemiach zawarte jest na  trzech elementach:

- żetonach wyzwań i przedmiotów

- kartach korytarzy

- kartach komnat.

Żetony wyzwań i przedmiotów stanowią najliczniejszy element na planszy. Żetony te są dwustronne i zawsze na jednej stronie zawierają wyzwanie a na drugiej przedmiot. Żetony te kładzie się losową stroną na planszy. Gdy żeton obrócony jest stroną przedmiotu, bohater wie co może zdobyć, ale nie wie jakie niebezpieczeństwo musi pokonać. Gdy żeton odwrócony jest strona wyzwania, bohater wie co musi pokonać, ale nie wie co może zdobyć.

Żetony wyzwań wymagają testu siły lub zręczności. Porażka w teście może się wiązać z utratą punktów życia lub zacięciem skrzyni.

Karty korytarzy zawierają różnego rodzaju losowe zdarzenia, które mogą przytrafić się bohaterom, w trakcie ich wędrówki, a najbardziej nieoczekiwanym momencie.

Karty komnat, reprezentują tę część podziemi, która na początku rozgrywki jest przed bohaterami zakryta. Często bohater, który pierwszy odkryje dana komnatę otrzymuje nagrodę. Może się okazać, że karty zawierają ukryta lokację, siedlisko wyjątkowo potężnego potwora, lub oznaczają konieczność dolosowania kilku żetonów i położenia ich na planszy.

Elementem napędzającym rozgrywkę są jednak zadania. Poprzez realizację zadań bohaterowie zdobywają chwałę, która jest niezbędna do wygranej.

Zadania często odnoszą się do żetonów, które leża na planszy. Wymagają pokonania potwora konkretnego typu lub zdobycia ściśle określonego przedmiotu.

Gra dysponuje kilkoma scenariuszami, o różnym czasie trwania, które w różny sposób definiują warunki zwycięstwa.

Do dyspozycji bohaterów w zależności od ich profesji dostępne są dwa rodzaje kart mocy: czary lub modlitwy. Modlitwy częściej umożliwiają interakcje z innymi bohaterami, a czary skoncentrowane są na wzmocnieniu tego, który je używa. Wiele kart mocy zawiera w sobie zarówno efekt pozytywny jak i negatywny. Umiejętne wykorzystanie tych kart może decydować o zwycięstwie.

W Krainie Cienia znajduje się tytułowa „Magiczna Kuźnia”. Umożliwia ona bohaterom tworzenie artefaktów oraz zdobywanie schematów kolejnych artefaktów.

Bohaterowie występujący w grze posiadają alternatywne profesje. Daną profesję należy wybrać na początku rozgrywki.

Bohaterowie po zdobyciu określonej ilości doświadczenia awansują do profesji zaawansowanej. Odbywa się to poprzez odwrócenie karty.

Przez cały okres rozgrywki bohaterowie zdobywają także karty wiedzy, które mogą być wykorzystane na kilka sposobów, bądź to do nauczenia się kolejnej umiejętności lub doraźnie do powtórzenia rzutu podczas testu walki, pułapki, otwarcia lub precyzyjnym pokierowaniem ruchem bohatera.

Gra dysponuje kilkoma scenariuszami, o różnym czasie trwania, które w różny sposób definiują warunki zwycięstwa.